Informace o cookies na této stránce
ABC dieta potřebuje Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu. Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.

Pravidla nakládání s osobními údaji Abeceda Zdraví s.r.o.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste se pečlivě seznámil/a s následujícím ustanovením. Účelem toho dokumentu je informovat Vás o důvodech, rozsahu, účelu a způsobu nakládání a poskytování Vašich osobních údajů, jakož i o Vašem právu na přístup k těmto údajům a jejich opravy nebo vymazání.

1. Informace o Abeceda Zdraví s.r.o.,

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Abeceda Zdraví s.r.o.., IČO: 27710211, se sídlem Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 1394/2, PSČ 128 00, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 213973 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Abeceda Zdraví“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.abcdieta.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků Abeceda Zdraví, kteří učiní objednávku prostřednictvím webových stránek, telefonicky, e-mailem (dále jen „zákazník“).

1.2. Abeceda Zdraví působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na Abeceda Zdraví zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na webových stánkách www.abcdieta.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro komunikaci s námi využijete sociální síť Facebook, umožníte Abeceda Zdraví také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Abeceda Zdraví informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Abeceda Zdraví údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

Společnost Abeceda Zdraví s.r.o. používá Klientovy osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Cookies

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi Abeceda Zdraví a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží/služby. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže Abeceda Zdraví vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům Abeceda Zdraví formou obchodních sdělení využívá Abeceda Zdraví především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím/službami, které jste na Abecedě Zdraví již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Abeceda Zdraví v podobě omezeného přímého marketingu. Abeceda Zdraví tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na Abecedě Zdraví zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas Abecedě Zdraví udělujete v průběhu registrace na www.abcdieta.cz. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo e-mailem zaslaným na info@abcdieta.cz. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů Abeceda Zdraví.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci Abeceda Zdraví formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Abeceda Zdraví především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas Abecedě Zdraví udělujete v průběhu registrace na www.abcdieta.cz nebo později při potvrzení zaslaného e-mailu ohledně pravidel s nakládáním osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na www.abcdieta.cz mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace Abeceda Zdraví zpracovává Abeceda Zdraví při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává Abeceda Zdraví statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci Abeceda Zdraví mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Abeceda Zdraví na e-mailové adrese info@abcdieta.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Abeceda Zdraví ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Abeceda Zdraví a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Abeceda Zdraví.

5.2. Abeceda Zdraví dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Abeceda Zdraví pro účely a způsobem, které Abeceda Zdraví stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Abeceda Zdraví využívá, patří:

 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • SmartSelling a.s. (zajištění e-mailingu)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 • Ekokurýr s.r.o. (zajištění distribuce zboží)
 • REDITALA services s.r.o. (zajištění distribuce zboží)
 • Jana Zajíčková (vedení účetní agendy)
 • Lukáš Peška (zajištění distribuce zboží)
 • Pavel Trčka (zajištění distribuce zboží)
 • Bc.Margareta Iliopulu, Dis. (výživové poradenství)
 • Julie Zákostelecká (výživové poradenství)
 • Odběrná místa (výdej krabičkové diety, přehled na www.abcdieta.cz/pobocky)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. Abeceda Zdraví zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží/služeb. Ze zákona Abeceda Zdraví následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let. Poté Abeceda Zdraví požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Abeceda Zdraví po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Abeceda Zdraví pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Abeceda Zdraví vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Abeceda Zdraví a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které Abeceda Zdaví zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Abeceda Zdraví. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli Abeceda Zdraví, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám Abeceda Zdraví potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Abeceda Zdraví správně vyřídit Vaši objednávku.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Abeceda Zdraví zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Abeceda Zdraví nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Abeceda Zdraví Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Abeceda Zdraví k jinému subjektu, kdy Abeceda Zdraví předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou zákazníci Abeceda Zdraví vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Abeceda Zdraví neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Abeceda Zdraví se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. Abeceda Zdraví dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Abeceda Zdraví klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Abeceda Zdraví pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Abeceda Zdraví e-mailem na adresu info@abcdieta.cz.

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 25.05. 2018.
Krabičkové diety

ABC již vyzkoušeli:
Získejte přehled o slevách a akcích pořádaných ABC dietou:
E-mail:
Z odběru se můžete vždy odhlásit na této stránce.
KP3, s.r.o.
M.R.Štefánika 10
902 01 Pezinok
info@abcdieta.cz
BMI kalkulačka
Dotazy, změny jídelníčku nebo objednávky krabičkové diety můžete provést na telefonním čísle (po-pá od 8:00-16:00)
733
178
645
Dotazy, změny jídelníčku nebo objednávky krabičkové diety můžete provést na telefonním čísle (po-pá 8:00 - 16:00) 733
178
645
CZ EN DE
Přihlášení do klientské sekce
Přihlášení do klientské sekce
Připomenutí hesla
Lákavé snídaně, svačiny, obědy i večeře Perfektní chuť, kvalitní a svěží suroviny Pobočky máme v těchto městech České republiky