Jak jste hodnotili naše jídla


Daniel
Pouze rajčata a mozzarela, Rosso salát se jaksi vytratil.